ACTUALITEIT

Wij zijn uw organisatie van dienst met ‘state-of-the-art’ oplossingen op het gebied van Finance en Risk Management. In dat kader zijn wij lid van:

  • Vereniging van Register Controllers (VRC)
  • Global Association of Risk Professionals (GARP)
  • Information Systems Audit and Control Association (ISACA)

Vanzelfsprekend volgen wij ontwikkelingen op het vlak van Finance en Risk Management binnen de sector – geïnitieerd door belangenverenigingen, koepelorganisaties en (inter)nationale regelgevende instanties – nauwgezet.

 

     Nieuw Financieel Toetsingskader (nFTK)   Witteveenkader
                   AIFMD   Pension Fund Governance
           Integraal risicomanagement voor pensioenfondsen
                              EMIR - Central Clearing Platform   Outsourcing
     Transparantie in uitvoeringskosten en verslaglegging
          Discriminerende bronheffing   Update COSO
                 
  Verlegde BTW   Level-indeling